Avisudklip hvor Fløng bliver omtalt

Hvis du har mod på at hjælpe mig med at få skrevet disse artikler af, så kontakt mig.

Hvedsted og Fløng Sognekald i Sjællands Sti t.


1889-03-27
Roskilde Avis (1858-1954)

Tirsdagen den 26. Marts d. A., Eftermiddag Kl 4,


1889-03-24
Isefjordsposten (1866-1952)

TIRSDAG, 12. MARTS 1889


1889-03-22
Roskilde Dagblad (1878-1926)

niversitetets o<| Kommunitetets Arvefæste-


1889-03-20
Aarhuus Stifts-Tidende (1871-1989)

kil


1889-03-11
Roskilde Avis (1858-1954)

Dotsfald. Pastor Ratmu« Theodor Fenger t


1889-03-10
Dagbladet (København) (1851-1930)

PrindS Hans og den herværende svensk norske


1889-02-06
Holstebro Dagblad (1881-1983)

3 llod skal man kjeude venner.


1889-02-05
Vejle Amts Folkeblad (1865-)

NB. Guld, Sal«, Plet og llhre


1889-02-05
Dagens Nyheder (1868-1931)

l'ofaU Nyheder.


1889-02-04
Kallundborg Avis (1857-1922)

Nr. 312. Fredag den 16. November.


1888-11-26
Holstebro Avis (1880-1895)

N. S Land! polie. C. «. vl, Bech til Engel«


1888-11-17
Lemvig Folkeblad (1874-2007)

Amtmand Vedel, shv. Minist.r Toblesen,


1888-11-17
Roskilde Dagblad (1878-1926)

Provst Heiberg i Vejlby paa Fy«


1888-11-16
Dagens Nyheder (1868-1931)

Provst Heiberg > Vejlby paa Fyn er udnævnt til


1888-11-16
Kolding Folkeblad (1882-1889)

Fra Indlandet.


1888-11-15
Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende (1833-1935)

Krcditroreiiingen af Gruudcicrc 1 de danske


1888-11-06
Holstebro Dagblad (1881-1983)

Forskelligt.


1888-11-06
Lemvig Folkeblad (1874-2007)

Det bekjendtgjores herved, at Foreningens


1888-11-05
Kolding Folkeblad (1882-1889)

En ung Pige, øvet t aandarbeider, søges fem Elev


1888-10-30
Frederiksborg Amts Avis (1874-)

Læsebolig tilsalg.


1888-08-20
Roskilde Avis (1858-1954)

139. Aargang.


1888-08-18
Roskilde Dagblad (1878-1926)

Lægciiolig tilsalg.


1888-08-03
Fyens Stiftstidende (1852-1993)

Sagtøier


1888-07-20
Kjøge Avis (1874-1899)

pwckama.


1888-07-20
Frederiksborg Amts Tidende og Adresseavis (Hillerød) (1839-1915)

U'tklamede Skibe Galaase Johanna Maria.


1888-07-10
Jyllandsposten (1871-1937)

Vyraadsvalg. Til „Nitz. Bureau"


1888-07-01
Dags-Telegraphen (København) (1864-1891)

DsSe.


1888-06-29
Fyens Stiftstidende (1852-1993)

Det bekjendtgjøres herved, at i Henhold til det


1888-03-20
Holstebro Dagblad (1881-1983)

Indbydelse.


1888-03-20
Viborg Stifts Folkeblad (1877-)

Frederiks berg I.


1888-03-19
Kolding Folkeblad (1882-1889)

Kreditforeningen af Grundeiére i de danske


1888-03-17
Aalborg Stiftstidende (1885-1901)

vort Folk ikke skifter Karakter og Standpunkt.


1887-12-17
Dagbladet (København) (1851-1930)

Den konservative Klub i Munkebo


1887-06-15
Vejle Amts Folkeblad (1865-)

Almindelig Skolelatrerexamen er


1887-06-15
Viborg Stifts Folkeblad (1877-)

kalsoeening paa iffe undre 15 Medlemmer,


1887-06-15
Frederiksborg Amts Tidende og Adresseavis (Hillerød) (1839-1915)

gjoreude Regn kunde bod« lidt dcrpaa.


1887-06-15
Thisted Amts Tidende (1882-1970)

Albert Jensen.


1887-06-14
Lolland-Falsters Stifts-Tidende (1835-1960)

Forhandlinger forAaret 1887.


1887-06-14
Kolding Folkeblad (1882-1889)

General von Haffnera Begravelse er ansat til


1887-06-14
Fyens Stiftstidende (1852-1993)