Fra Publikum.

Om udklippet

Avisnavn: Roskilde Avis (1858-1954)
Udgivelsesdato: 1918-02-08
Sidenummer: 3
Tekst:


I Fløng Kirke og Skole har der i sidste Uge efter Indbydelse af Menighedsraadet været afholdt en Række Møder under stor Tilslutning fra Sognets Befolkning. Efter Indbydelse af 20 kendte Mænd og Kvinder fra hele Fløng Sogn indledede Overretssagfører Staal Møderækken for en overfyldt Kirke med et Foredrag om den aandelige Verdenssituation under Krigen, hvori han rettede en ildfuld Appel til Tilhørererne om at tage Lære af Verdenshistorien om, hvordan det gaar et Folk, som ikke tager sin Kristendom alvorlig og ringeagter Guds Bud, og en kraftig Opfordring til den enkelte om at faa Bibelen frem, gøre fuld Alvor af sin Kristendom og ikke lade sig nøje med en taaget Vorherretro, som hverken hjælper i Liv eller Død eller frelser fra evig Fortabelse.- De følgende Aftener fortsattes saa med Præster og Lægfolk som Talere, og det har været en Glæde at se Folk Aften efter Aften fylde Kirke og Skole og samles om Ordets Forkyndelse. Det er sikkert ved disse Møder saaet en Sæd, som vil bære Frugt for det evige Liv. Tirsdag Aften sluttede Møderækken med en Altergangsgudstjeneste, hvor Pastor Eilschou Holm fra Kastrup prædikede og hvorefter en stor Del af Tilhørerne gik til Herrens Bord. Der er sikkert hos adskillige vakt en Trang til at faa det store Evighedsspørgsmaal klaret og til at faa en dybere Kendskab til Guds Ord. For at imødekomme denne Trang vil Sognepræsten, Pastor Jepsen, nu Onsdag d. 13. ds. og de følgende tre Onsdage holde en Række Bibellæsninger over Johs. Aabenbaring i Fløng Hovedskole, hver Aften Kl. 7. Endvidere bliver der Aftengudstjeneste i Fløng Kirke Fredag den 22. ds., hvor Pastor M. Th. Nielsen. Apostelkirken. København, prædiker.
E.

Alle artikler stammer fra Det Kongelige Bibliotek/Statsbibliotekets "Mediestream".

Du kan se artiklen hos mediestream her

 

Dit input

Har du kommentarer eller rettelser til ovenstående, så udfyld venligst formularen herunder.

Navn Skriv dit navn, hvis du ønsker æren
Mail Skriv din mailadresse, hvis jeg skal kunne svare dig
Besked 
Test captcha image  Skriv de SORTE bogstaver, så jeg ved du ikke er en robot