70. [Fødselsdag]

Om udklippet

Avisnavn: Lolland-Falsters Stifts-Tidende (1835-1960)
Udgivelsesdato: 1917-10-17
Sidenummer: 2
Tekst:


70. I Dag sylder Provst Th. E l m q u i s t. tidligere i Nakskov, 70. Provsten bor nu i Købeiihavn; men vaagcn og virkelysten som gcnnem de mange Arbcjdsaar hjælper han endnu snart en, snart en anden Præst ved at prædike i hans Kirke, og fra hans stittige Pen kommer bestandig dygtige og oclskreone Indlæg baade til drn< kirkelige Presse og til Dagspressen, ogsaa il Stiftstidende. Bi bringer netop i Dag andet Steds et Bidrag. Th. Elmquist blev Kapellan i Aarslev 1872, derpaa Sognepræst i Ovre 1876 — 78. i Ry 1878—82. i Gudum 1882—89, Flødstrup 1889 — 98, i Nakskov (hvor han tillige var Provst) 1898 — 1906 og endelig i Hvedstrup og Fløng fra sidst- nævnte Aar, til han i 1914 tog sin Afsked. Faa har som han været Præst i Landets forskelligste Egne. .Natt.", hvortil Provst Elmquist i mange Aar har været knyt et som Medarbejder, skriver, at han ikke blot har været en varm og veltalende Præst, men ved sil ubundne og mæglende Livssyn har han tillige været af Betydning for dansk Menighedsliv i dets Helhed. Det er, som bekendt, det nemmeste, ofte ogsaa det mest frugtbringende, at marchere uden Slinger i et eller andet Partis Rækker. Men dette har Elmquist hverken kunnet eller villet. Vilhelm Beck var til sin Død hans trofaste Ven, samtidig med, al han stod mange af den grundtvigske Retning; bcdste Mænd nær og tillige, som kirkeligt- konservativ Mand, havde mange Venner indenfor „den lredie Retning". Hvor der blev arbejdet, var Thorvald Elmquist med Liv og Sjæl med. Han skal have talt, siges der, i 200 af Landets Kirker, og han har været med i San:al- komite, Stcfansforcning, Valdcnmrsar- bejde m. m. og er livsvarigt Medlem af Kirkcfondets Bestyrelse. Paa Rejser i Udlandet har han søgt stadig ny Horisont, og i en længere Række Skrifter, spænden- de over højst forskellige Omraader, hor hans mange Interesser givet sig Udslag.

Alle artikler stammer fra Det Kongelige Bibliotek/Statsbibliotekets "Mediestream".

Du kan se artiklen hos mediestream her

 

Dit input

Har du kommentarer eller rettelser til ovenstående, så udfyld venligst formularen herunder.

Navn Skriv dit navn, hvis du ønsker æren
Mail Skriv din mailadresse, hvis jeg skal kunne svare dig
Besked 
Test captcha image  Skriv de SORTE bogstaver, så jeg ved du ikke er en robot