Sogneraadsvalgene her paa Egnen.

Om udklippet

Avisnavn: Roskilde Dagblad (1878-1926)
Udgivelsesdato: 1917-03-20
Sidenummer: 1
Tekst:


Fra radikal - socialistisk Tide er ogneraadsoalgene paa denne Egn faa godt som coerah blevet gjort til rent pclitjffe Tlyrkeprøver. Der er enffite Kommuner, som danner cn sra denne Regel ; men som Helhed gælder det. Fra Ven- stres Side var der ikte andet at gøre end at tage den Kamp, der blev paatvunget, op, — enten man oar Ven eller Modstander as denne eling ved kommunale Valg. Det n oort Parti ogsaa gjort, og dt hele og store har det, fra en kpattipolittff synsvinkel set. Grund ,til at være tiltreds med Udfaldet af Bålene Det har ikke blot holdt Stillingen, men er vundet frem. lenstre har erobret Flertallet i 5 kommuner, hvor det for var i tindretal, og det har kun tabt fit I Flertal i én Kommune. I Roskildekredsen har Ven- stre erobret I Mandat og Flertallet ' Hvedstru p-F l o n g, men til Gengoeld tabt et Mandat t Senge- ls'e. Beustre har nu Flertallet i 3 a' Kredsen«! 9 Sogneraad. nemlig Ledøje-Smørum. Hvedstrup-Fløng og Aagerup-Kirkerup. De konser- vative har Flertal i Værløse og

Alle artikler stammer fra Det Kongelige Bibliotek/Statsbibliotekets "Mediestream".

Du kan se artiklen hos mediestream her

 

Dit input

Har du kommentarer eller rettelser til ovenstående, så udfyld venligst formularen herunder.

Navn Skriv dit navn, hvis du ønsker æren
Mail Skriv din mailadresse, hvis jeg skal kunne svare dig
Besked 
Test captcha image  Skriv de SORTE bogstaver, så jeg ved du ikke er en robot