Herringsløse Forskole.

Om udklippet

Avisnavn: Roskilde Dagblad (1878-1926)
Udgivelsesdato: 1909-04-02
Sidenummer: 2
Tekst:


Ministeriel Anerkendelse. Fhv. Sovl?bcr as Ugciløs? Skov under 2drt Frederiksborg DlstrckS Bendt Petersen fik i LøidagS overrakt et af Landbrugsministeriet skænket Sølvbæger med en smuk Inskuptioii, hvori ndtalt.s Tak for trofast Arbejde i Statsstavcne. Herriuglnse Forskole. Skvle- »irrktivnen for Sømm- vg Voldborg Hecreder har konstitueret Fik. Ger- trud Rasmussen, s. T. Vikar ved Uggerløse Forskole, som Lærerinde ved Forskolen i Herringløse i Hved- trup Fløng Kommune sra I. Apnl at regne. Mageskifte. Gdr. Skou. Lo»g- )ySsegaard, Sniørumnedre, oq Gdr. Dalsgaard, Grau pr. Stillinge, Jylland, har mageskiftet deres Ejen- domme. Ejendommen i Smørumnedre er paa ca. 8 Tdr. Hartk. Ovkltz.,el- en sker lidt ind i April. Norup (Mim Sogueraad hor genvalgt Snedker N. N i e l s e II, Aa- vang, til Formand. Skolelodderue bortforpagtes. Skotelodden i Sælch. o'/, Td. Land stor, rr sra > . April bonsoipagtet pra 8 Aar til Sognerådsmedlem L. Roed, Sæby. ser en Forpagtnings, afgift af 2<"0 Kr. aarlig. Ligeledes er Skolelodden i Lyndby af Læreren bleven bortw'cagtet fra 1 Aonl Forpagteren er VSglarnltr A. Nielsen, Lyndby. Til Forligsmægler i Tvende- og Artægtssager har Sæby-Gjer-høj Sogneraad valgt HuSejer. nu Sogn?- raadsmedikm L. Roed, Sæby. 5oderup-

Alle artikler stammer fra Det Kongelige Bibliotek/Statsbibliotekets "Mediestream".

Du kan se artiklen hos mediestream her

 

Dit input

Har du kommentarer eller rettelser til ovenstående, så udfyld venligst formularen herunder.

Navn Skriv dit navn, hvis du ønsker æren
Mail Skriv din mailadresse, hvis jeg skal kunne svare dig
Besked 
Test captcha image  Skriv de SORTE bogstaver, så jeg ved du ikke er en robot