Trap Danmarks beskrivelse af Fløng omkring 1858

Artiklen indeholder en opridsning af de faktiske forhold i Fløng Sogn omkring 1858.

Fløng Sogn, Annex til Hvedstrup, omgivet af dette Sogn, Aagerup, Himmelev S. og Roeskilde Byes Jorder, samt Høje-Taastrup og Sengeløse S. i Smørum H. Kirken ligger i Sognets sydvestlige Hjørne, c. 1 Miil. ø. for Roeskilde. Arealet, 2057 Tdr. Land, er fladt og fint, meest leerblandet Muld, tilstrækkelig Eng og Tørveskjær. ??? 237 Tdr. M. og E.

I Sognet: Byerne Fløng (Kirke, Skole); Marbjerg, i hvilken 1 Gaard paa 16, 2 paa 14, 1 paa 13 1/2 og 1 paa 13 Tdr. ???., alle Fæste af Kjøbenhavns Kommunes Gods; Soderup. Sognet har i alt 26 G. og 24 H. med og 26 Huse uden Jord, hvoraf 5 G. og 4. H. udenfor Byerne.

Indvaanere: 490, hvis Erhverv næsten udelukkende er Landbrug.

Sognet hører under de samme Administrativdistricter som Hvedstrup Sogn; 3die ?????. Gl. Roeskilde Amts 18de Lægd. Det har kun een Skole, i Fløng. Kirken eies af Hvedstrup-Fløng Præsteembede, der er beneficieret med Tienden. Til Skolelæreren er henlagt en Jordlod af 6 1/2 Td. land, aarlig 79 Tdr. Byg.

Ved Kirken, der er af almindelig Bygning, er et Kapel, hvori hviler Jubellæreren Magister Albert Kjeldsen Schytte, fød 1668, Præst til Hvedstrup og Fløng fra 1704 til sin Død 1744. Han har skjænket 2 smaa Legater, et til Kapellets Vedligeholdelse og et til Skolelæreren.

Om teksten

"Trap Danmark" er indtil videre udkommet i 5 udgaver:

1. udgave (1858-60)
2. udgave (1872-79)
3. udgave (1898-1906)
4. udgave (1920-1932)
5. udgave (1953-1972)

Historien går, at kabinetsekretær J. P. Trap fulgte Frederik 7. og Christian 9. på deres rejser rundt i kongeriget og udnyttede muligheden for at indsamle data om de steder de besøgte. Han var selv involveret i de to første udgaver, mens andre gode mænd har bidraget til de efterfølgende.

I forhold til Fløng sogn, så giver beskrivelserne af sognet os et indblik i ændringer i erhverv, folketal i godt 100 år.

Læs mere om J. P. Trap på Wikipedia

Læs mere om Trap Danmark på Wikipedia

 

Dit input

Har du kommentarer eller rettelser til ovenstående, så udfyld venligst formularen herunder.

Navn Skriv dit navn, hvis du ønsker æren
Mail Skriv din mailadresse, hvis jeg skal kunne svare dig
Besked 
Test captcha image  Skriv de SORTE bogstaver, så jeg ved du ikke er en robot