Trap Danmarks beskrivelse af Fløng omkring 1872

Artiklen indeholder en opridsning af de faktiske forhold i Fløng Sogn omkring 1872.

Fløng Sogn, Annex til Hvedstrup, omgivet af dette Sogn, Aagerup, Himmelev S. og Roeskilde Byes Jorder, samt Høje-Taastrup og Sengeløse S. i Smørum H. Kirken ligger i Sognets sydvestlige Hjørne, c. 1 M. ø. for Roeskilde. Arealet, 2057 Tdr. Land, er fladt og fint, meest leerblandet Muld, tilstrækkelig Eng og Tørveskjær. ??? 237 Tdr. M. og E.

I Sognet: Byerne Fløng med Kirken, Skole, Marbjerg, Soderup. Sognet har i alt 29 Gaarde og 92 Huse, hvoraf 22 G. og 76 H. beliggende i Byerne.

Indbyggere: 532, hvis Erhverv næsten udelukkende er Landbrug.

Sognet hører under de samme Administrationsinddelinger som Hvedstrup Sogn; 3die ?????. 1ste Udskrivningskreds 51de Lægd. Kirken eies af Hvedstrup-Fløng Præsteembede, der er beneficieret med Tienden.

Ved Kirken, der er opført af Kalksten og Muursteen, med Taarn og Hvælvinger, restaureret 1868, er et Kapel, hvori hviler Jubellæreren Magister Albert Kjeldsen Schytte, født 1668, Præst til Hvedstrup og Fløng fra 1704 til sin Død 1744. Han har skjænket 2 smaa Legater, et til Kapellets Vedligeholdelse og et til Skolelæreren.

Om teksten

"Trap Danmark" er indtil videre udkommet i 5 udgaver:

1. udgave (1858-60)
2. udgave (1872-79)
3. udgave (1898-1906)
4. udgave (1920-1932)
5. udgave (1953-1972)

Historien går, at kabinetsekretær J. P. Trap fulgte Frederik 7. og Christian 9. på deres rejser rundt i kongeriget og udnyttede muligheden for at indsamle data om de steder de besøgte. Han var selv involveret i de to første udgaver, mens andre gode mænd har bidraget til de efterfølgende.

I forhold til Fløng sogn, så giver beskrivelserne af sognet os et indblik i ændringer i erhverv, folketal i godt 100 år.

Læs mere om J. P. Trap på Wikipedia

Læs mere om Trap Danmark på Wikipedia

 

Dit input

Har du kommentarer eller rettelser til ovenstående, så udfyld venligst formularen herunder.

Navn Skriv dit navn, hvis du ønsker æren
Mail Skriv din mailadresse, hvis jeg skal kunne svare dig
Besked 
Test captcha image  Skriv de SORTE bogstaver, så jeg ved du ikke er en robot