Trap Danmarks beskrivelse af Fløng omkring 1920

Artiklen indeholder en opridsning af de faktiske forhold i Fløng Sogn omkring 1920.

Fløng Sogn (Hvedstrup-F. Km.), Anneks til Hvedstrup, omgives af dette, Aagerup og Himmelev S., Rosk. Markjorder og Smørum Hrd. (Høje-Tostrop S.). Kirken ligger c. 7 km ØNØ. for Roskilde. De ikke videre højtliggende (højeste Punkt 42 m), bølgeformede Jorder er lermuldede med flere Engstrækninger.

Befolkning i 1916: 761 (1801: 359, 1850: 471, 1901: 477), boende i 157 Gaarde og Hse. Det saml. Hartk. (1905): 237 Td.; 29 Gde med 222 og 67 Hse med 15 Td. Hartk. samt 4 jordløse Hse. Ejdsk (1916): 1870, deraf Jordv. 1059. Areal: 1160 ha, hvoraf (1912) besaaet med Hvede 31 ha, Rug 99, Byg 201, Havre 131, Blands. til Modenhed 81, Kartofler 7, Foderroer 79; Brak udgjorde 132 ha, Grønfoder og Græsning 330, Tørvemoser 9, Vandar. 5. Kreaturhold (1919): 212 Heste, 838 Stk. Hornkv. (deraf 471 Køer), 8 Geder, 79 Faar, 411 Svin (1914: 1127).

I Sognet Byerne: Fløng (1259 Fløngi) med Kirke, Skole, Forskole, Bageri, Ml. og Vandværk; Marbjærg (c. 1370 Madebyærgh) med Mejeri; Soderup (1257 Sothæthorp) med Ml. og Brugsforen. -- Større Gaarde: Grønnebjærggd. (ca 13,6 Td. H., Ejdsk. 80, Jordv. 60; ca. 70 ha, tilhører siden 1905 A/S "Hedehus Teglværk"); Havesbjærggd. (c. 13,4 Td. H., Ejdsk. 100, Jordv. 80; ca. 68 ha). Fløng S., een Sognekommune med Hovedsognet, har s. Tingsted og hører under de s. Kredse som dette samt 1. Udskrivningskr.' 51. Lægd. Kirken er selvejende.

Kirken er en romansk Fraadstens- og Kridtstenskirke, hvortil der i tidlig gotisk Tid føjedes et Kridtstenstaarn med en oprindl. Hvælving i nedre Stokv.: fra dette førte tidligere en Dør ud til den ligeløbende Taarntrappe i Vestmuren. I sengotisk Tid nedreves Koret og Skibets Mure forlængedes mod Ø.; tillige overhvælvedes hele Skibet, og der tilføjedes et Kapel i N. Vaabenhuset i S. er nyere. Barok Altertavle; Prædikestol i sen Renæssancestil (Roskildeværkstedet); romansk granitfont; barok Præste- og Degnestol (1640). I Kapellet Begravelse for Præsten Mag. Alb. Kjeldsen Schytte, † 1744. Den mindste af Klokkerne er fra 1445, den anden støbt 1516 af Fastenove.

Ved Fløng Mølle ligger paa en Bakketop Gravhøjen Bavnehøj. Enkelte andre Gravhøje og, mod NØ., 5 Dysser vides sløjfede.

Om teksten

"Trap Danmark" er indtil videre udkommet i 5 udgaver:

1. udgave (1858-60)
2. udgave (1872-79)
3. udgave (1898-1906)
4. udgave (1920-1932)
5. udgave (1953-1972)

Historien går, at kabinetsekretær J. P. Trap fulgte Frederik 7. og Christian 9. på deres rejser rundt i kongeriget og udnyttede muligheden for at indsamle data om de steder de besøgte. Han var selv involveret i de to første udgaver, mens andre gode mænd har bidraget til de efterfølgende.

I forhold til Fløng sogn, så giver beskrivelserne af sognet os et indblik i ændringer i erhverv, folketal i godt 100 år.

Læs mere om J. P. Trap på Wikipedia

Læs mere om Trap Danmark på Wikipedia

 

Dit input

Har du kommentarer eller rettelser til ovenstående, så udfyld venligst formularen herunder.

Navn Skriv dit navn, hvis du ønsker æren
Mail Skriv din mailadresse, hvis jeg skal kunne svare dig
Besked 
Test captcha image  Skriv de SORTE bogstaver, så jeg ved du ikke er en robot